home

Wędrówki po Austrii
Droga pątnicza
nad Jeziorem Nezyderskim


Austria

Jerozolima przez wieki przechodziła z rąk do rąk. Pielgrzymka do grobu Jezusa była więc często niebezpieczna lub wręcz niemożliwa. Z tego powodu już od XV w. w różnych miejscach Europy zaczęły powstawać kalwarie naśladujące w jakiś sposób kaplice jerozolimskiej Golgoty. Na jedną z takich kalwarii natrafiamy w wędrówce wokół Jeziora Nezyderskiego (Neusiedler See).
Tutejsze założenie powstało późno, bo dopiero w końcu XIX w. W 1871 r. mieszczanin Paul Schmükl wystawił niewielki zespół kaplic na wzgórzu dominującym nad Neisiedl am See.

Kalwaria - Nesiedl am See Kalwaria - Nesiedl am See

Kalwaria (Kalvarienberg) znajduje się na wschodnim krańcu miasta i zajmuje niewielki, ale stromy pagórek. Dojście do kalwarii prowadzi przez niewielki skwer. Wita nas biała Pieta z 1763 r. Na froncie postumentu sugestywny ogień piekielny, w którym smażą się grzesznicy. Poniżej inskrypcja z wołaniem o litość.
Centralną alejką w szpalerze kasztanowców dochodzimy do barokowej kaplicy z 1739 r. W niszy nad wejściem figurka Immaculaty, czyli Matki Bożej Niepokalanej. Po prawej mijamy figurę św. Jakuba w kapeluszu, z pielgrzymim kijem. Figurę wystawiono w podzięce fundatorowi drogi krzyżowej – Jakubowi Schaffrianowi. Z tego miejsca zobaczymy panoramę kalwarii.

Kalwaria - Nesiedl am See Kalwaria - Nesiedl am See
wita nas biała Pieta mijamy figurę św. Jakuba w kapeluszu, z pielgrzymim kijem

Droga krzyżowa prowadzi stromym, zachodnim stokiem wzgórza, trzema zakosami, przy których rozmieszczono 11 stacji. Stacje zbudowane są z bloczków z jasnego kamienia. W zakratowanych niszach widzimy przedstawienia kolejnych stacji na drodze Jezusa.
Dwunastą stacją jest biała Boża Męka. Pan Jezus umiera na krzyżu w obecności Matki oraz świętego Jana.

Kalwaria - Nesiedl am See Kalwaria - Nesiedl am See
droga krzyżowa prowadzi stromym stokiem wzgórze dwunastą stacją jest Boża Męka

Ostatnim obiektem kalwarii jest kaplica, w której z dwóch stron umieszczono dwie stacje drogi krzyżowej. Z przodu przedstawienie zdjęcia z krzyża (stacja XIII), a z tyłu złożenie do grobu (stacja XIV).

Kalwaria - Nesiedl am See Kalwaria - Nesiedl am See
ostatnim obiektem kalwarii jest kaplica z tyłu złożenie do grobu

Warto zatrzymać się w tym miejscu dłużej, gdyż wzgórze kalwaryjskie jest dobrym punktem widokowym. Umieszczona tu tablica pomaga w opisie roztaczającej się stąd panoramy. Na południu widać całe Jezioro Nezyderskie. Niestety widoczność w tym kierunku bywa nienajlepsza, bo patrzymy w stronę słońca. Poza tym zobaczymy tu całe miasto wraz z okolicami. Na północny dostrzeżemy m.in. wysoką wieżę hotelu „Pannonia” w pobliskim Parnsdorf. Droga krzyżowa kończy się nieco poniżej szczytu, dla lepszego widoku można podejść nieco wyżej. Wzgórze jest jednym z najwyższych w tej okolicy, liczy 160 m n.p.m.

Kalwaria - Nesiedl am See Kalwaria - Nesiedl am See
wzgórze kalwaryjskie jest dobrym punktem widokowym na południu widać całe Jezioro Nezyderskie